กิจกรรม
อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบจ. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบจ. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สอบถาม