กิจกรรม
อบจ.นครปฐม ร่วมกับ อบต.วังตะกู และวัดวังตะกู ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยรองปลัด อบจ.นครปฐม ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกับ อบต.วังตะกู และวัดวังตะกู ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด (ฺBig Cleaning Day) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณวัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สอบถาม