กิจกรรม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสร้างเครือข่ายในการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ท อสม. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และสร้างเครือข่ายในการใช้แอปพลิเคชั่นสมาร์ท อสม. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน (ไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สอบถาม