กิจกรรม
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. อบจ.นครปฐม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ. นครปฐม เป็นประธาน
สอบถาม