กิจกรรม
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ของ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม