กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 อบจ.นครปฐม จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นวันที่สี่ โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, นางสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม และผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ได้ร่วมกันในการจัดเตรียมอาหารเจเพื่อบริการพี่น้องประชาชน
สอบถาม