กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่บริเวณวัดไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับการสำรวจว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 121 ครัวเรือน ในเขตตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และได้ลงพื้นที่บริเวณ รพ.สต.ไทยาวาส ซึ่งอยู่ในสังกัด อบจ.นครปฐม และได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
สอบถาม