กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาลม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายรายสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สอบถาม