กิจกรรม
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับการสำรวจว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย จำนวน 1,031 ถุง
สอบถาม