กิจกรรม
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยนาย รัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ วัดบางช้างใต้ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วย
สอบถาม