กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และนายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, นางสุภาพร สะสมทรัพย์ มารดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม
สอบถาม