กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. อบจ.นครปฐม โดย นายทองดี มิ่งขวัญ ที่ปรึกษา นายก อบจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สอบถาม