กิจกรรม
วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และนายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.นครปฐม และผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566