กิจกรรม
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และนายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ได้ร่วมมอบชุดของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ สถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวน 38 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง