กิจกรรม
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเพื่อลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สอบถาม