กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระธรรมวชิรานุวัตร แย้ม กิตฺตินฺธโร น.ธ.เอก, ป.ธ.3, รป.ด.) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม