กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.นครปฐม ให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ปู่ยางสามยอด ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สอบถาม