กิจกรรม
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม เขต อ.เมืองฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม เปิดโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
สอบถาม