กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนงบประมาณ (ส่วนตัว) ให้แก่ อสม. อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน อสม. (วันที่ 19 มีนาคม 2566)
สอบถาม