กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข ประธานสภา อบจ. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566" ของจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5
สอบถาม