กิจกรรม
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนดอนตูม ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
สอบถาม