กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ., ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เขตอำเภอนครชัยศรี, สาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่บริเวณ หมู่บ้านพฤกษา 4 และเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะ

และได้แจกจากทรายอะเบทเพื่อไว้ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อดูโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ริมคลองโรงเจ หมู่ที่ 4 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี และโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชัยขันธ์ หมู่ที่ 8 ต.คลองโยง อ.นครชัยศรี

สอบถาม