กิจกรรม
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 อบจ.นครปฐม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการสืบสาน สนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป หลังจากนั้นได้เดินทางไปรดน้ำขอพร นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
สอบถาม