กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 19.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, สมาชิกสภาฯ, ผู้นำท้องถิ่นในเขต อ.กำแพงแสน, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยทรงดำ (อำเภอกำแพงแสน) ณ วัดสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สอบถาม