กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา,นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย และนางสาวศวิตา จำเล สมาชิกสภา อบจ. เขต 4 อ.กำแพงแสน ในงานแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายสืบสานประเพณีสงกรานต์วัดหนองกระทุ่ม ประจำปี 2566 ณ วัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สอบถาม