กิจกรรม
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สอบถาม