กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์  ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณสระน้ำจันทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
    ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดสถานที่และจัดหารถยนต์พร้อมประดับผ้าและดอกไม้ตกแต่งเพื่อร่วมริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์  พร้อมจัดหาเรือและพนักงานขับเรือเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
สอบถาม