กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ของจังหวัดนครปฐม  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
โดยมี พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และทำบุญตักบาตร  ณ ศาลากองอำนวยการ  องค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม