กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะ ว.อุดร  ตำบลท่าตำหนัก  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
สอบถาม