กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงนครปฐม
สอบถาม