กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 (COVID - 19) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 6,000 ชิ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมให้การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 (COVID - 19) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 6,000 ชิ้น
สอบถาม