กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สอบถาม