กิจกรรม
29.06.2020 พ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย ภายในชุมชนบริเวณตำบลท่าตลาด
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อสม. และ เจ้าหน้าที่ รพสต.ท่าตลาด ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมี ภายในพื้นที่ บริเวณ หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ
สอบถาม