กิจกรรม
2-3.07.2020 การขายทอดตลาดพัสดุ อบจ.นครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม