กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมวางพวงมาลางานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
สอบถาม