กิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
สอบถาม