กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 7 จังหวัดนครปฐม

สอบถาม