กิจกรรม
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม ที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม ที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชน กว่า 200 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม ที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 อย่างสุจริตโปร่งใส
สอบถาม