กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 อำเภอเมืองนครปฐม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สอบถาม