กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 อำเภอดอนตูม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
สอบถาม