กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอบถาม