กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐมอบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุอำเภอสามพรานฯ
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน ตำบลไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการอบรมการทำขนมจีบ และการร้อยพวงมาลัยกล้วยไม้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนของชมรมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จำนวน 80 ท่าน โดย อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวน 55,230 บาท
สอบถาม