กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดกิจกรรม big cleaning week  โดยเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน อบจ.นครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
สอบถาม