กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 อสม.อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีที่ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ได้รับตำแหน่งนายก อบจ.นครปฐม
วันศุกร์ที่  21 พฤษภาคม 2564 อสม.อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีที่ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ได้รับตำแหน่งนายก อบจ.นครปฐม โดยท่านได้กล่าวว่าตามที่ท่านได้แถลงนโยบายตอนเข้ารับตำแหน่งนั้น นโยบายที่สำคัญประการแรกคือเรื่องการบริการด้านสาธารณสุข  โดย อบจ. ได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนครปฐม จัดทำโครงการ telemedicine​ โดยจะเริ่มทดลองใช้ระบบในอำเภอเมืองเป็นอำเภอแรกของจังหวัดนครปฐม​  โดยคาดหวังว่าผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงแพทย์ และได้รับบริการทางการแพทย์สะดวกมากขึ้น 
สอบถาม