กิจกรรม
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมกับ อบต.ธรรมศาลา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
สอบถาม