กิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางเลน ณ อบต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
สอบถาม