ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เข้าสู่เว็บไซต์
ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เข้าสู่เว็บไซต์