สถิต ในดวงใจ
ตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
๑๓   ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต