อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

งานเทศกาล ประเพณี

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ คือวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 กิจกรรมที่จัด ได้แก่ ขบวนแห่นางนพมาศ ประกวดกระทงและโคมแขวน การละเล่นพื้นบ้าน การจุดพลุและไฟพะเนียง
เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
งานประเพณีสงกรานต์ของชาวนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  
จัดเป็นงานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี