ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

2021-04-02 - เวลา 00:12:47
โปรดมาตัวสอบบ้านเลขที่ 107/41 หมู่ 2 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 ได้มีการทำหมู สร้างความเดือดร้องให้แก่ชาวบ้าน ทั้งด้านกลิ่น น้ำมันหมูไหล บนพื้นถนน สกปรก ลื่น เสียงดัง จอดรถขว้างทางสัญจร โดยทั้งทีบ้านเลขที่ดังกล่าวเป็นบ้านเช่า โปรดให้ชาวบ้านระแวกใกล้เคียงได้รับความเป็นธรรมด้วยเถิด
ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2021-04-05 - เวลา 10:16:00
กรณีดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองนครปฐม กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 034-267751
สอบถาม