ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

แมคโครของ อบจ ไปขุดลอกคลองผักตบแล้วทำทางข้ามคลองพังเสียหายท่อที่ฝังไว้แตกเสียหาย

2021-09-28 - เวลา 10:48:28
ข้าพเจ้า นางสาวสุชารีย์ ทัพธวัช เป็นบุตรของเจ้าของที่ดิน ( ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ที่ 1 ซ. - ถ.- ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม) ขอร้องเรียน กรณี รถแมคโครของ อบจ. ที่มาทำการขุดลอกคลอง ทำความเสียหายบนทางที่ข้าพเจ้าถมข้ามคลองและท่อระบายน้ำที่ฝังไว้แตกเสียหาย โดยข้าพเจ้าได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองปากโลง ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่ารถที่มาดำเนินการขุดลอกคลองนั้นเป็น รถแมคโครของ อบจ. ได้ทำการขุดลอกคลอง แต่เนื่องจากวันนั้น ไม่มีใครไปคุมงาน และทางดินข้ามคลองนี้ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตชลประทานเพื่อถมทางข้าม ซึ่งทางนี้เพิ่งถมได้ไม่นาน จึงอยากขอให้ทาง อบจ. ช่วยดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น และแผนที่เส้นทางมาด้วยแล้ว เบอร์ติดต่อข้าพเจ้า 0814051116 แนบภาพได้แค่ภาพเดียวค่ะ เลยแนบแผนที่มา

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2021-09-29 - เวลา 14:31:48
อยู่ระหว่างตรวจสอบ
สอบถาม